MultiCor

Koupit     Technický list ČJ


Multifunkční olej

MultiCor

Multifunkční olej MultiCor je světle žlutá až slabě nahnědlá kapalina nízké viskozity. Jedná se o směs kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů a jiných aditiv. MultiCor je určen na výrobky ze železných kovů. Plní řadu funkcí současně = multifunkční použití. Prostředek má odmašťovací a mycí schopnost, vysokou vzlínavost, výborně proniká i do malých mezer, jako jsou závity šroubových spojení. Dále narušuje a rozpouští korozi, maže a konzervuje. Používá se tam, kde je zapotřebí povrch kovu ochránit před vznikem nové koroze nebo před šířením již vzniklé. Odmašťuje a smývá dřívější vrstvy mazadel, zbytky obráběcích kapalin a jiných nečistot. Současně vytváří novou protikorozní vrstvu, která má kluzné vlastnosti. Přípravek lze použít i pro mazání vysoko zátěžových ložisek. Schopnost vzlínavosti a narušování koroze se využívá především pro uvolňování šroubových spojení, kloubů, pantů apod. Prostředek je pouze částečně zasychavý, takže po aplikaci zvyšuje svoji viskozitu.

  • Čištění a mazání kluzných a valivých součástí, včetně ložisek
  • Uvolňování zatuhlých spojení, především šroubových, a jejich ochrana před šířením koroze
  • Všude tam, kde se pro mazání nebo protikorozní ochranu používají oleje

Použití: Čištění a ochrana strojírenských, hutnických, elektrotechnických a jiných výrobků při přepravě a skladování. Použití jako mezioperační i expediční umytí a protikorozní ochrana současně. 

Příprava podkladu: MultiCor zajišťuje několik funkcí v jednom prostředku. MultiCor zabezpečuje vysokou mycí a čistící schopnost integrovanou s ochranným efektem, mazáním a narušováním koroze, a to vše při nízké spotřebě. Aplikace MultiCor zajistí relativně dlouhodobé protikorozní ochranné působení a široké meze mísitelnosti s konzervačními prostředky. Díky vysoké míře vzlínavosti se dostane i do jinak nepřístupných prostor ošetřovaných kovových výrobků. Jakmile dojde k částečnému zaschnutí aplikace, prostředek již nestéká.

Tab. 1 – Směrná doba ochrany pomocí čisticích a konzervačních kapalin podle podmínek skladování

Směrná doba ochrany (měsíce) podle typu atmosféry a ochranného obalu

Typ prostředku

Volná atmosféra

Skladovací přístřešek

Neklimatizovaný sklad

obal typu V

obal typu P

obal typu V

obal typu P

obal typu V

obal typu P

MultiCor 

-

3

3

6

6

12

Legenda:
obal typu V – obal vodotěsný, propustný pro vodní páru, např. obal z voskového papíru;
obal typu P – obal parotěsný, nepropustný pro vodu a málo propustný pro vodní páru, např. obal z polyetylénové fólie a se spoji uzavřenými svárem.

Způsob aplikace: Multifunkční olej MultiCor lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do lázně. Prostředky lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji, vazelínami i jinými konzervačními prostředky.

Zakázkové balení: Aerosolové spreje o objemu balení 150, 200, 300, 400, 500, 600 a 750 ml s hnacím plynem propan butan. Minimální výrobní odběr je paleta (pro 150–200 ml 2304 ks, pro 300–500 ml 1008 ks a pro 600–750 ml 720 ks).

Skladování: Kapalinu spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Aerosolový spreje spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k faktu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce proto neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte tedy aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.