Stabilizátory koroze

ConvertCor PRO

Koupit     Technický list ČJ


Stabilizátor koroze

ConvertCor PRO

Stabilizátor atmosférické rzi ConvertCor PRO je vodou ředitelná, nahnědlá, mléčně zakalená kapalina obsahující filmotvornou složku a speciální aditiva pro chemickou přeměnu rzi na stabilní produkty. Výsledným produktem chemické reakce prostředku se rzí je kovo-polymer, který tvoří inertní tvrdou vrstvu, odolnou korozním chemikáliím a zabraňující progresi dřívější koroze. Nahrazuje současně funkci odrezovače a základové barvy. Je odzkoušeno, že ochrana zkorodovaných železných povrchů pomocí tohoto prostředku je účinnější než mechanické odstranění koroze (například broušením nebo tryskáním) a následné natření. Prostředek je vhodný pro ošetřování silně zrezivělých povrchů s hrubou vrstvou koroze.

Slabé vrstvy koroze nejsou schopny dodat do chemické reakce dostatek reakčního materiálu (rzi), a proto nemusí dojít k požadovanému rozsahu reakce. To může vést k tomu, že slabě zreagovaná vrstva bude mít slabou adhezi k povrchu. Stabilizátor koroze je určen speciálně pro ocelové mosty, vedení vysokého napětí a jiné průmyslové konstrukce, které jsou korozí silně poškozeny. Je ověřeno, že prostředek významným způsobem zvyšuje životnost zkorodovaných ocelí Atmofix (Corten). Prostředek vytváří podklad pro následně nanášené ochranné povlaky (nátěrové systémy, laky aj.).

  • Snadná aplikace a vysoká stabilizační účinnost
  • Odstranění fyzicky i ekonomicky náročného odrezování
  • Zlepšení hygienických podmínek (odstraňuje se prašnost vlivem rzi a použitých brusiv)
  • Možnost dekorativního využití
  • Neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou a ani organická rozpouštědla

Použití: Ochrana ocelových konstrukcí a ocelových krytin, zrezivělých strojírenských a hutních výrobků, vnitřních dutin a prostorů (např. automobilů), montážního, zahrádkářského a jiného nářadí, plotových materiálů, lodí, starožitností atp.

Číst dál...

ConvertCor

Koupit     Technický list ČJ


Antikorozní nátěr 

ConvertCor

ConvertCor je mléčná viskózní kapalina. Používá se k zastavení počínající koroze železa a korozních reakcí u tenčích vrstev rzi. Po aplikaci nátěr se rzí zreaguje na černou organickou sloučeninu a zastaví pokračování korozních reakcí. Následně zreagovaný povrch slouží jako základový nátěr.

  • Snadná aplikace a vysoká stabilizační účinnost
  • Odstranění fyzicky i ekonomicky náročného odrezování
  • Zlepšení hygienických podmínek (aplikace odstraňuje prašnost vznikající vlivem rzi a použitých brusiv)
  • Možnost dekorativního využití
  • Neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou ani jiná organická rozpouštědla

Použití: Ochrana zkorodovaných železných plechových krytin, opláštění, plotů, karosérií automobilů, ocelových konstrukcí apod. Lze též použít jako estetickou patinu na železné kovy.

Číst dál...