ConvertCor PRO

Koupit     Technický list ČJ


Stabilizátor koroze

ConvertCor PRO

Stabilizátor atmosférické rzi ConvertCor PRO je vodou ředitelná, nahnědlá, mléčně zakalená kapalina obsahující filmotvornou složku a speciální aditiva pro chemickou přeměnu rzi na stabilní produkty. Výsledným produktem chemické reakce prostředku se rzí je kovo-polymer, který tvoří inertní tvrdou vrstvu, odolnou korozním chemikáliím a zabraňující progresi dřívější koroze. Nahrazuje současně funkci odrezovače a základové barvy. Je odzkoušeno, že ochrana zkorodovaných železných povrchů pomocí tohoto prostředku je účinnější než mechanické odstranění koroze (například broušením nebo tryskáním) a následné natření. Prostředek je vhodný pro ošetřování silně zrezivělých povrchů s hrubou vrstvou koroze.

Slabé vrstvy koroze nejsou schopny dodat do chemické reakce dostatek reakčního materiálu (rzi), a proto nemusí dojít k požadovanému rozsahu reakce. To může vést k tomu, že slabě zreagovaná vrstva bude mít slabou adhezi k povrchu. Stabilizátor koroze je určen speciálně pro ocelové mosty, vedení vysokého napětí a jiné průmyslové konstrukce, které jsou korozí silně poškozeny. Je ověřeno, že prostředek významným způsobem zvyšuje životnost zkorodovaných ocelí Atmofix (Corten). Prostředek vytváří podklad pro následně nanášené ochranné povlaky (nátěrové systémy, laky aj.).

  • Snadná aplikace a vysoká stabilizační účinnost
  • Odstranění fyzicky i ekonomicky náročného odrezování
  • Zlepšení hygienických podmínek (odstraňuje se prašnost vlivem rzi a použitých brusiv)
  • Možnost dekorativního využití
  • Neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou a ani organická rozpouštědla

Použití: Ochrana ocelových konstrukcí a ocelových krytin, zrezivělých strojírenských a hutních výrobků, vnitřních dutin a prostorů (např. automobilů), montážního, zahrádkářského a jiného nářadí, plotových materiálů, lodí, starožitností atp.

Příprava podkladu: Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte, zejména případnou tmavou usazeninu na dně! Zrezivělý povrch zbavte nepřilnavých vrstev, mechanických nečistot a mastnoty. Pro vyhovující kvalitu stabilizace povrchu postačuje odmaštění běžnými typy odmašťovacích prostředků (tenzidy). Opadavou rez je nutné odstranit mechanicky, nejčastěji ocelovým kartáčem. Konzistentní ošetřovanou přilnavou vrstvu opláchněte vodou s přídavkem AquaCleaner A50, následně opláchněte čistou vodou a na vlhký povrch aplikujte stabilizátor.

Způsob aplikace: Prostředek se nanáší ve slabých vrstvách, nejlépe ne zcela zaschlých, a to natíráním štětcem, válečkováním nebo stříkáním. Je důležité, aby povrch po aplikaci stabilizátoru zůstal minimálně 4 hodiny vlhký, aby stabilizační proces proběhl co nejdokonaleji. Proto není vhodné provádět stabilizaci na přímém slunci. Při aplikaci stabilizátoru ConvertCor PRO je vhodnější vlhké počasí, které zajistí potřebnou vlhkost v průběhu stabilizace koroze (a to po dobu alespoň 4 hodin). Při chemické přeměně dochází ke spotřebování vody, a proto je při rychlém zasychání nutné udržovat povrch vlhký případným opakováním nátěru stabilizátoru. Zpomalení zasychání lze dosáhnout také mírným naředěním stabilizátoru vodou. V takovém případě je však třeba mít na paměti, že je nutné nanášet silnější vrstvu nebo nátěr opakovat, neboť dojde ke snížení koncentrace účinných složek. Správná reakce se projeví zčernáním rzi. Přípravek nelze aplikovat při teplotách pod 4 °C. Pro následné nanesení finální vrchní nátěrové hmoty je nutné nechat stabilizátor koroze reagovat minimálně po dobu 48 hodin po aplikaci. Do té doby prostředek chemicky reaguje s korozí a mohlo by dojít k reakci s barvou. U některých syntetických barev (alkydových) může dojít k prodloužení doby zasychání. Nejpozději se svrchní nátěrový systém nanáší do 4 týdnů po aplikaci stabilizátoru koroze ConvertCor PRO. Vydatnost aplikace je průměrně 40 g/m2, v závislosti na hloubce koroze.

Skladování: Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.