AquaCleaner B230 - Home

KOUPIT u našeho prodejce


Čisticí, odmašťovací přípravek pro domácnost

AquaCleaner B230 HOME je speciální čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny. Zastupuje tak čisticí prostředky z těžkých uhlovodíků (obsahujících xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlór a brom). Čisticí přípravek je určený k použití v gastronomii, potravinářství, pro úklidové služby a také pro domácnost. Je ideální pro čištění digestoří, sklo-keramických a indukčních desek, sporáků, mikrovlnných trub, grilů, pečících trub, krbových skel, podlah a různých stavebních materiálů.

AquaCleaner B230 HOME je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Vysoce účinný čistící přípravek
  • Nezanechává mastný film
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Použití v gastronomii a potravinářství
  • Přípravek lze použít již při teplotách nad 15 °C

Použití: AquaCleaner B230 HOME odstraňuje nečistoty v podobě minerálních a syntetických tuků, olejů a vosků ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (jako jsou obklady, kovy, nerez, ocel, sklo, dlažba, smaltové povrchy apod.). Nahrazuje vysoce hořlavé, škodlivé chlorované uhlovodíky, jako jsou např. benzín, ředidla a jiné.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – nano impregnace pro extrémně silnou povrchovou a antigraffiti ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky
NanoGlass HOME – nano impregnace skla a keramiky
NanoPaint HOME - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů
NanoMetal – nano impregnace kovů|
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr
Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Čisticí roztok lze nanášet stříkáním, natíráním, ponorem atp. Použitím štětce, tlaku nebo teplé vody +60 °C tím výrazně zvýšíme účinnost přípravku. V případě velkého znečištění nechte působit déle. Pro ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po několika minutách působení ošetřený povrch dostatečně opláchneme vodou. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 40 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,15 l mech. rozprašovač, 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.