AquaCleaner BUG

KOUPIT u našeho prodejce


Přípravek na odstraňování zbytků hmyzu

AquaCleaner BUG je čistící prostředek na bázi vodního roztoku, vhodný k odstraňování nalepeného hmyzu na čelních sklech, kapotách a maskách automobilů, ochranných štítech motocyklů apod. Přípravek je nehořlavý, biologicky odbouratelný a při správném používání nezatěžuje životní prostředí.

AquaCleaner Bug je vhodný pro domácí použití i pro použití v auto myčkách, lakovnách a dalších profesionálních provozech.

  • Vysoce účinný čistící přípravek
  • Dokonale odstraňuje i zaschlé zbytky hmyzu
  • Univerzální použití na sklo, polykarbonát a lakované díly
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Je nehořlavý a biologicky odbouratelný
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Připraven pro přímé použití

Použití: AquaCleaner Bug je určen pro okamžité přímé použití bez nutnosti ředění. Odstraňuje zbytky hmyzu, pyl, ptačí trus a další biologické nečistoty. Je vhodný pro čištění skla (čelní sklo automobilu, zrcátka), plexiskla (světla, štíty motocyklů, motocyklové helmy, brýle), lakovaných dílů a dalších součástí automobilů, motocyklů, lodí nebo letadel.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoGlass CAR – nano impregnace autoskla a polykarbonátů
NanoPaint CAR – nano impregnace plastů a laků
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoPure CAR – nano přípravek určený pro mytí, čištění a konzervaci dopravních prostředků zcela bez použití vody
NanoRepol – renovační a impregnační nano pasta
NanoPoliture – impregnační nano pasta

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Pro dosažení požadovaného výsledku je nutné dodržet předepsaný pracovní postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Přípravek se nanáší za pomoci ručního rozprašovače. Pro ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. Poté nečistoty odstraňte gumovou stěrkou, houbou, hadříkem nebo jinou vhodnou pomůckou. V případě, že byl hmyz již zaschlý a nedošlo k jeho úplnému odstranění, proceduru zopakujte. Po skončení práce je nutné povrch důkladně omýt vodou.

Balení: 0,15 l mech. rozprašovač, 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci