AquaCleaner C800

KOUPIT u našeho prodejce


Čistič fasády, betonu a kamene od biologických nečistot

AquaCleaner C800 je specificky vyvinutý intenzivní čistící přípravek, určený pro minerální povrchy znečištěné řasami, mechy, sinicemi a dalšími organickými nečistotami. Přípravek v jednom kroku rychle čistí a zároveň renovuje povrch. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. Přípravek AquaCleaner C800 slouží také jako prevence proti vzniku biologických nečistot.

AquaCleaner C800 je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Dokonale čistí i nejodolnější biologické nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Neobsahuje chlór 
  • Vhodný pro přímé použití

Použití: AquaCleaner C800 slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Odstraňuje i hluboké biologické nečistoty vznikající vlivem vlhkosti (plíseň, řasy, sinice, mechy, houby). Je výborným pomocníkem při čištění betonových vodních nádrží, sklepů, parkovacích stání, příjezdových cest a dalších povrchů, které jsou vystaveny vlivům vlhkosti. Přípravek je určený pro ruční, nízkotlaké i vysokotlaké mytí, vhodný k přímému použití.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoGlass HOME – nano impregnace skla, polykarbonátu a keramiky
NanoPaint HOME – nano impregnace plastů a laků
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů
NanoMinerál PREMIUM – nano impregnace pro extrémně silnou povrchovou a antigraffiti ochranu minerálních povrchů
NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku).

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Čisticí roztok před použitím důkladně protřepejte. Použití teplé vody zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste AquaCleaner C800 na znečištěný materiál a nechte 20 - 120 minut působit ( nechte působit, dle stupně znečištění). Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

Pokud na vyčištěný povrch budeme aplikovat nano nátěr, je nutné povrch důkladně umýt vodou od zbytků čistícího přípravku AquaCleaner C800. Následně na čistý a suchý povrch aplikujte nano nátěr.

Pro vytvoření prevence proti zamezení růstu mechů a řas. Aplikujte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Takto ošetřený povrch již neodstraňujte!

Chraňte trávníky a rostliny před zbytky AquaCleaner C800! Hrozí jejich poničení!

Balení: 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Obsahuje: < 5% kationtové povrchově aktivní látky. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.