AquaCleaner Textil

KOUPIT u našeho prodejce


Čistič textilu a kůže

AquaCleaner Textil je nehořlavý, netoxický a k povrchu šetrný čisticí přípravek na textil, koženku a kůži. Přípravek v jednom kroku odstraňuje všechny druhy znečištění jako jsou například skvrny od barviv, potravin, olejů, vosku, krve, moči a další obtížně odstranitelné nečistoty. Účinkuje rychle, okamžitě zasychá. Při správném použití je vhodný pro všechny druhy textilií a nepoškozuje ošetřený materiál.

AquaCleaner Textil je vhodný jak pro použití v domácnostech, tak v restauracích, hotelech, vozech hromadné dopravy, kancelářích a dalších provozech.

  • Snadno a rychle odstraňuje i intenzivní nečistoty
  • Univerzální použití na všechny druh textilií, kůže a koženky
  • Nepoškozuje ošetřovaný povrch 
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Vhodný pro přímé použití

Použití: AquaCleaner Textil byl vyvinut pro čištění textilních a kožených povrchů, které jsou vystaveny vysoké míře znečištění. Je výborným pomocníkem při údržbě textilních prvků nábytku, závěsů, ložního prádla, funkčního oblečení, módních doplňků, interiérů automobilů a dalších textilních povrchů. Je výborným pomocníkem při čištění sedadel ve vozech hromadné dopravy (vlaky, autobusy, tramvaje, vozy metra), nábytku v kancelářích, nemocnicích, restauracích, hotelech, bankách nebo v domácnostech. Přípravek urychluje čištění, oproti běžným intenzivním přípravkům nepoškozuje materiál a prodlužuje jeho životnost. Jedinou aplikací lze odstranit skvrny od krve, moči, potu, nikotinu, mléčných výrobků, čokolády, oleje, plísně, zežloutnutí bílé barvy atd. 

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoAplikace pro následné použití:

NanoTextil – nano impregnace textilu
NanoTextil PREMIUM – zesílená nano impregnace textilu
NanoTextil Wash – nano impregnace do pračky
NanoSoft – nano impregnace kůže a koženky

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Přípravek je připraven k přímému použití!

Způsob aplikace: Čisticí roztok je určený k přímému použití, dále se již neředí. Čištění přípravkem AquaCleaner Textil lze provádět při teplotách vyšších než 15 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou bude třeba prodloužit dobu působení přípravku. Přípravek aplikujte přímo na znečištěný povrch a nechte jej působit. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 40 °C. Vzhledem k široké škále druhů textilních povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,15 l mech. rozprašovač, 0,5 l mech. rozprašovač a 5 l kanystr

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání:Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Obsahuje < 5% EDTA a její soli, fosforečnany. EU210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.