Solar BioClean

Koupit     Seznam složek     Technický list ČJ


Koncentrát pro profesionální čištění fotovoltaických panelů

  Solar BioClean

Solar BioClean je speciálně vytvořen k čištění fotovoltaických panelů. Je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný podle směrnice EU No. 648/2004. Dokonale odstraňuje a odmašťuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a těžce odstranitelné nečistoty. Uplatňuje se tam, kde je požadavek na mimořádnou čistotu umytého povrchu.

SOLAR BIOCLEANER JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ DO 21 DNŮ!!!

Použití: Solar BioClean je vhodný jako čistič-odmašťovač před aplikací nano-nátěrů na bázích TiO2 nebo SiO2 na povrchy ze skla, keramiky, nerez oceli, hliníku atd. Je vhodný pro ruční i strojové mytí s minimální pěnivostí!

Očištěný podklad doporučujeme následně ošetřit NanoAplikací, která na ošetřeném povrchu vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu, zajišťující ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejů, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

SolarEnergy – nanoimpregnace pro ochranu solárních panelů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku. Povrch před samotným čištěním navlhčete.

Způsob aplikace: Před použitím je nutné prostředek naředit v poměru od 1 : 50 až do 1 : 100 vodou. Může být použita voda z vodovodního řadu, ale nejlepších výsledků a největší účinnosti prostředek dosahuje, pokud je naředěn destilovanou, demineralizovanou nebo deionizovanou vodou. Tam, kde je požadován velmi čistý povrch, je zapotřebí použít demineralizovanou nebo deionizovanou vodu. Voda z vodovodního řadu obsahuje rozpuštěné soli, které by po zaschnutí kapek vytvořily na povrchu skvrny. Prostředek je možné použít k odmašťování již za teplot nad 5 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je třeba prodloužit čas působení. (Přesná doba je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a jeho znečištění.) Po úplném očištění povrchu materiálu ukončíme proces a roztok necháme okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Co je to demineralizovaná voda?

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality zbavená všech iontově rozpustných látek. Demineralizovaná voda se používá k ředění kapalin, kde je kladen velký důraz na nízkou elektrickou vodivost, která je zpravidla nižší než 0,1 μS×cm-1 . Velkým mýtem bývá informace, že voda dokáže povrch odmašťovat. K řádnému odmaštění je nutné použít příslušný odmašťovač, samotná voda to neumí.

Ředění: Doporučené ředění 1 : 100 s vodou (0,01 litru Solar BioClean a 1 litr vody). Doporučujeme ředění s destilovanou či demineralizovanou vodou.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.