ProfiCleaner Forte

Koupit     Seznam složek    Technický list ČJ


Univerzální extra silný odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

ProfiCleaner Forte

ProfiCleaner Forte je syntetický hydrokarbon vyvinutý jako rychlý a bezpečný odmašťovač, zcela odlišný od klasických uhlovodíků a ředidel. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a vysoce hořlavým ředidlům. ProfiCleaner Forte je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, RYCHLÝM odpařováním (2–3 minuty), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a s unikátním povrchovým napětím. Přípravek je biologicky odbouratelný. Prostředek výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. ProfiCleaner Forte odpovídá veškerým bezpečnostním kritériím a tím se odlišuje od běžných odmašťovačů a odstraňovačů vyrobených na bázi jedovatých, toxických a hořlavých rozpouštědel nebo agresivních vodných směsí.

Použití: Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty (zbytky  nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků) před další povrchovou úpravou. Přípravek řeší toxikologické a environmentální problémy. Je náhradou za odmašťovače, jako jsou aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny a ředidla.

Očištěný povrch doporučujeme následně ošetřit nanoaplikací, která na něm vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu a zajistí ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejů, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

NanoMinerál– nanoimpregnace pro svislé minerální povrchy
NanoMinerál+ – nanoimpregnace pro vodorovné minerální povrchy
Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů
Nano AntiSlip Keramika – antiskluzový nátěr
Nano AntiGraffiti – nanoimpregnace s ochranou proti graffiti
NanoGlass – nanoimpregnace skla, keramiky
NanoPaint - nanoimpregnace lakovaných materiálů a plastů
NanoMetal – nanoimpregnace kovů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: Aplikaci provádějte při teplotě ošetřovaného povrchu od 15 do 30 °C. Teplota povrchu má značný vliv na samotné odstraňování nečistot. ProfiCleaner Forte se používá čistý, za studena. Aplikuje se hadrem, štětcem nebo stříkáním (postřikem). Čas (doba) čištění povrchu závisí na charakteru nánosu, který je potřeba odstranit, a na jeho tloušťce. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Výrobce neručí za nedodržení technologického postupu.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.