ProfiCleaner Graffiti gel

Koupit    Seznam složek    Technický list ČJ


Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

ProfiCleaner Graffiti gel

ProfiCleaner Graffiti gel je specificky vyvinutý produkt s univerzální účinností pro ekonomické odstraňování barev a laků. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké škály nátěrů (včetně GRAFFITI), ale také asfaltové emulze! Má větší zakrývací a penetrační schopnost než většina tradičních odlakovačů. Přípravek se vyznačuje jedinečnou SMÁČIVOSTÍ, optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací, bez nebezpečných faktorů. Díky těmto vlastnostem patří mezi unikátní produkty na trhu. Použitím ProfiCleaner Graffiti gel se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům. 

Garantujeme, že výrobek neobsahuje metylenchlorid, který je klasifikován jako KARCINOGENNÍ R 40.

Použití: ProfiCleaner Graffiti gel slouží speciálně k odstranění graffiti, jako jsou například akrylové, alkydové, alkyd-uretanové, vinylové, polyesterové jedno a dvousložkové barvy používané v průmyslu. Prostředek ProfiCleaner Graffiti gel výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace), a hlavně bezpečnostní podmínky.

Očištěný povrch doporučujeme následně ošetřit nanoaplikací, která na něm vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu a zajistí ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejů, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

NanoMinerál– nanoimpregnace pro svislé minerální povrchy
NanoMinerál+ – nanoimpregnace pro vodorovné minerální povrchy
Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů
Nano AntiGraffiti – nanoimpregnace s ochranou proti graffiti
NanoGlass – nanoimpregnace skla, keramiky
NanoPaint - nanoimpregnace lakovaných materiálů a plastů
NanoMetal – nanoimpregnace kovů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: Aplikaci provádějte při teplotě povrchu od 15 do 30 °C. Teplota povrchu má značný vliv na samotné odstraňování nečistot. Štětcem naneste dostatečnou vrstvu přípravku ProfiCleaner Graffiti gela nechte 10–15 minut působit (do změkčení a odloupnutí vrstvy). Následně opláchněte tlakovou vodou, která rozpustí barvu a zneutralizuje odstraňovač. Čas odstraňování je závislý na síle a tloušťce znečištění. Pokud se na povrchu vyskytují zbytky barvy i nadále, je nutné aplikaci opakovat. Před dalším odstraňováním je nutné povrch nechat vyschnout nebo ho aktivně vysušit. ProfiCleaner Graffiti gel není možné aplikovat na mokrý povrch, neboť voda začne čistič neutralizovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Výrobce neručí za nedodržení technologického postupu.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.