ProfiCleaner Orange

Koupit     Seznam složek    Technický list ČJ


Univerzální čistič pro odstraňování barev, vosků a lepidel

OBR ProfiCleaner Orange

ProfiCleaner Orange je rychlý odmašťovací a odstraňovací přípravek určený pro použití v průmyslu a strojírenství. Jeho fyzikálně-chemické charakteristické vlastnosti jsou přímo srovnatelné s chlorovanými rozpouštědly. Kapalina nahrazuje odmašťovače, jako jsou trichlor, perchlor, aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny a ředidla. Jejím používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a vysoce hořlavým ředidlům. ProfiCleaner Orange je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, optimálním odpařováním (7–9 min.), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a unikátním povrchovým napětím. Přípravek je biologicky odbouratelný. ProfiCleaner Orange výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

Použití: Výhoda ProfiCleaner Orange je v mikroemulzním obsahu přírodních terpenů (směs prvotřídních vysoce aktivních mikro-emulzních citrusových olejů), které výborně odstraňují emulzní oleje a konzervace. Přípravek také odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty.

Očištěný povrch doporučujeme následně ošetřit nanoaplikací, která na něm vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu a zajistí ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejů, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

NanoMinerál– nanoimpregnace pro svislé minerální povrchy
NanoMinerál+ – nanoimpregnace pro vodorovné minerální povrchy
Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů
Nano AntiGraffiti – nanoimpregnace s ochranou proti graffiti
NanoGlass – nanoimpregnace skla, keramiky
NanoPaint - nanoimpregnace lakovaných materiálů a plastů
NanoMetal – nanoimpregnace kovů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: ProfiCleaner Orange se používá čistý, za studena. Aplikuje se hadrem, štětcem, máčením, vyplachováním, v nádrži, stříkáním (postřikem), ponorem, a to s mícháním nebo bez míchání (okruhy). Čas (doba) čištění povrchů (odstraňování starých aplikací) závisí na charakteru nánosu, resp. nátěru, který je potřebné odstranit, na jeho tloušťce a stupni vytvrzení (polymerizaci). Přípravek je schopný přibližně za 0,3 až 3 minuty odstranit slabé povlaky, tj. vrstvy 5–500 µm. V případě odstraňování více vrstev může být tento čas i delší (5 minut a více dle charakteru vrstev povlaku). Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Výrobce neručí za nedodržení technologického postupu.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.