Nano AntiSlip Keramika

Koupit     Technický list ČJ


Vodní nano-přípravek na keramické povrchy s funkcí protiskluzu

 NanoAntiSlip2

Nano AntiSlip Keramika je specificky vyvinutý transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic určený pro aplikaci na kluzké keramické povrchy, jako jsou například keramické dlažby, žula, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Řeší nepříjemná rizika spojená s uklouznutím na mokrém povrchu. Po aplikaci povrch pokryje ultra tenká, plně transparentní vrstva s dlouhodobým protiskluzným účinkem. Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál. Po 60 min. od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání.

  • Ošetřený povrch zachovává stávající vzhled bez lesklého nebo matného efektu
  • Chrání před uklouznutím a tím chrání lidské zdraví
  • Hodnota protiskluzu R10
  • Aplikace lze provádět jak na nový, tak již používaný materiál
  • Cenově dostupná varianta, která řeší nutnost náhrady stávající nebezpečné dlažby

Použití: Hlavní oblastí použití jsou prostory s podlahami z minerálních  materiálů, kde hrozí riziko uklouznutí, jako jsou aquaparky, wellness a sportovní zařízení, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, prostory zdravotnictví, sanitární zařízení, provozovny potravinářského průmyslu, veřejné budovy apod. Dále pak chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly aj. Další specifickou oblastí použití jsou průmyslové provozy s podlahami znečištěnými oleji a jinými kluzkými kapalinami.

Příprava podkladu: Ošetřovaný povrch musí být absolutně SUCHÝ, bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků minerálních usazenin, vodní rzi apod. Doporučujeme přípravek aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu od 10 do 25 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost stávající povrchové úpravy s přípravkem. Nedoporučujeme používat na skleněné a lesklé dlaždice!

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

AquaCleaner C205 – čistič a odstraňovač mastnoty
AquaCleaner C301 – hloubkový čistič kamenné a protiskluzové dlažby
AquaCleaner C304 – odstraňovač cementových a vápenných nečistot

Způsob aplikace: Přípravek aplikujte na suchý povrch molitanovým válečkem, houbičkou nebo štětcem. Při práci používejte ochranné pomůcky, jako jsou gumové rukavice, a dodržujte bezpečnostní pokyny. Přípravek nanášejte na povrch rovnoměrně a nechte reagovat. Povrch musí být po celou dobu mokrý, proto není vhodné provádět aplikaci na přímém slunci! Orientační doba reakce je 30 až 60 minut. Celý povrch musí být ošetřen v jedné vrstvě. Po 30 minutách zneutralizujte povrch vodou! Pokud reakce není dostatečná, aplikaci opakujte. Na konci povrch důkladně opláchněte čistou vodou v dostatečném množství. Nesmí zůstat zbytky kapaliny. Doba aplikace se liší v závislosti na povaze a druhu podkladu. V případě povrchu z dlaždic s vysokou vitrifikací může být doba expozice prodloužená nebo je potřeba opakovat aplikaci. Na citlivém povrchu z leštěné žuly nebo mramoru může produkt způsobit změnu povrchu v důsledku chemické krystalizace. Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k přímému použití.

Údržba: Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoAB CleanUp.

Ředění: Kapalina se neředí. Dodává se již připravena k přímému použití!

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu.