NanoMinerál

Koupit     Technický list ČJ


Vodní nano-přípravek určený pro vytvoření hydrofobní povrchové ochrany minerálních povrchů

NanoMineral2

NanoMinerál je transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic SIO2, vhodný pro aplikaci na svislé minerální povrchy. Ošetřený povrch je chráněn před vnějšími vlivy, jako jsou např.: usazování prachových částic, vlivy vody, nárůst řas, mechů, projevy cementových výkvětů. Aplikace NanoMinerál přináší „samočisticí schopnost" ošetřeného povrchu (tzv. lotosový efekt), která v konečném důsledku šetří čas a náklady na běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH 13, plně transparentní, bez viditelné vrstvy a s vysokou tepelnou odolností, až do 120 °C.

  • Kapalina je bez zápachu a biologicky odbouratelná, neobsahuje žádné nebezpečné látky ani varovné symboly, lze ji tak aplikovat i v interiéru
  • Ošetřený povrch si zachovává stávající vzhled bez doprovodného lesklého nebo matného efektu
  • Je vysoce hydrofobní, paropropustný a prodyšný
  • Díky svým vlastnostem usnadňuje následné čištění povrchu
  • Chrání před usazováním prachu a různých typů nečistot, zamezuje růstu řas, mechů a lišejníků
  • Přípravek se nanáší pouze v jedné vrstvě. Díky tomu šetříte spotřebu přípravku a čas nutný pro aplikaci

Použití: Hlavní oblastí použití jsou minerální povrchy: přírodní nebo umělý kámen, obkladové a lícové cihly, střešní tašky, beton a betonové výrobky, fasádní systémy (probarvené omítky, fasádní barvy, různé typy štuku apod.). Prostředek je vhodný pro použití na starších budovách,  u kterých je nutné zajistit paropropustnost a prodyšnost povrchu.

 

Příprava podkladu: Před aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. 

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

AquaCleaner B230 – čistič a odstraňovač mastnoty
AquaCleaner C300 – hloubkový čistič kamenů a fasád
AquaCleaner C304 – odstraňovač cementových a vápenných nečistot
AquaCleaner C762 – vysoce účinný odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Zbytky čističe z povrchu důkladně odstraňte omytím čistou vodou! Před aplikací musí být ošetřovaný povrch absolutně SUCHÝ, bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků minerálních usazenin, vodní rzi apod. Přípravek doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C.

Způsob aplikace: Pro úspěšný výsledek aplikace je zapotřebí dodržet předepsaný pracovní postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření (teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C). Pokud provádíte aplikaci ve venkovním prostředí, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové počasí, aby 3–4 hodiny po aplikaci nebyla ošetřená plocha vystavena vlivu vody. Přípravek nanášejte rovnoměrně, v jedné vrstvě v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním nebo stříkáním vzduchovou pistolí. Vždy dbejte na čistotu aplikačního nástroje beze zbytků jiných přípravků. Přípravek zcela zasychá dle aktuálních povětrnostních podmínek za zhruba 1–3 dny. Při teplotě 20 °C je po 24 hodinách od aplikace povrch plně funkční.

Údržba: Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky!

Ředění: Kapalina se neředí. Dodává se již připravena k přímému použití.

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Schválení: NanoMinerál splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu.